12 mars stängs vattnet av på Brunnsbergsvägen 8-10