Utflytt

När du flyttar ut

Information till dig som skall flytta från din lägenhet

När du ska flytta ut ur din lägenhet behöver du tänka på några saker för att nästa hyresgäst ska känna sig välkommen:

  • Från klockan 12.00 avflyttningsdagen ska lägenheten vara tillgänglig för ny hyresgäst.
  • Lägenheten ska vara tom (gäller även förråd), städad och besiktigad. Nästa hyresgäst ska kunna flytta in direkt, utan att behöva börja med att städa.

Förbesiktning

Som regel görs en förbesiktning kort efter att lägenheten har sagts upp. Besikningspersonalen kontaktar dig för att boka tid. Om det finns någon skada i lägenheten som behöver åtgärdas p.g.a. onormalt slitage får du chansen att åtgärda felet själv, alternativt betala den kostnad som uppstår vid reparation av fackman.

Inför slutbesiktningen av din lägenhet

Kontakta besiktningsmannen (se information i högerspalten) senast två veckor före avflytt, för att boka besiktning av lägenheten och för information om återlämnande av nycklar. Tänk på att all utrustning som tillhör lägenheten (dörrar, hatthyllor m.m.) måste finnas i lägenheten vid besiktningen. Om du vid inflyttningen fått bruksanvisningar eller skötselanvisningar för lägenhetsutrustning lämnas dessa kvar i lägenheten till nästa hyresgäst. Vid bristfällig städning, skador och onormalt slitage på lägenheten, kan du bli återställnings- eller ersättningsskyldig.

Återlämnande av nycklar

Nycklarna till din uppsagda lägenhet lämnas senast kl 12.00 första vardagen efter att hyrestiden gått ut. Samtliga nycklar måste lämnas tillbaka när du flyttar, varav minst tre ska vara originalnycklar. Du lämnar även in eventuella nyckelkopior samt ev. nycklar till förråd, tvättstuga och port. Nycklarna lämnas till besiktningsmannen eller på Derome Förvaltnings kontor. Om inte samtliga nycklar lämnas in i tid kan ett låsbyte bli aktuellt. En kostnad som du som hyresgäst i så fall måste stå för.

 

Kom-ihåg

Adressändring
För att din post ska komma till din nya adress är det viktigt att du gör en flyttanmälan i god tid före flytten. Information om detta hittar du på www.adressandring.se

Flytt av el och telefon
När du flyttar ska du teckna ett elabonnemang på den nya adressen. Du behöver också anmäla flytt av ditt telefon- och Internetabonnemang. Kontakta dina leverantörer för mer information.

Ansvarsförbindelse
Om inflyttande hyresgäst önskar överta något som är ditt i lägenheten, måste en ansvarsförbindelse lämnas till bestikningsmannen senast vid slutbesiktningen/inflyttningen.

Kontakta besiktningspersonal 

Malmö:
Riksbyggen
040-32 30 77

övriga orter:
David Bengtsson
0346-45 66 31
mån-fre 7.00-9.00
mån och ons 15.15-16.00
maila David Bengtsson

Mattias Johansson
0340-58 56 92
mån-fre 7.00-9.00
mån och ons 15.15-16.00
maila Mattias Johansson