Uppsägning

UPPSÄGNING

Om du behöver säga upp din lägenhet

Uppsägning av ett hyreskontrakt ska ske skriftligen och skickas per post eller lämnats in på vårt kontor i Varberg. Använd gärna uppsägningsblanketten, men du kan också fylla i Överenskommelse om avflyttning på hyreskontraktets baksida. Under Länkar till höger finner du också uppsägningsblanketter anpassade för om det endast är en av kontraktsinnehavarna som ska flytta, vid dödsbo och för förråd, garage och parkering. Om du vill vara säker på att uppsägningen når oss i tid, är det bra att ringa eller maila oss så snart du vet att du ska flytta. Därefter kan du sända in uppsägningen skriftligen. 

Uppsägningstiden är tre månader och räknas antingen från den 15:e (om uppsägningen sker innan den 15:e) eller från den sista dagen i månaden (om uppsägning sker efter den 15:e).

Ex. sägs lägenheten upp den 16 januari, är uppsägningstiden februari, mars och april månad. Hyresavtalet upphör att gälla den 30 april.

Givetvis är det bra om uppsägningen kommer in tidigare. Då kan kontraktet för nästa hyresgäst skrivas snabbt och den nya hyresgästen kan säga upp sin bostad i tid för att slippa dubbelhyra. 

Efter att lägenheten sagts upp, sänder vi hem en skriftlig uppsägningsbekräftelse. Som hyresgäst är du skyldig att visa lägenheten för de intressenter som hänvisats av Derome Förvaltning.

LÄNKAR 

uppsägningsblankett:
- lägenhet
- del av lägenhet
- lägenhet dödsbo

- förråd, garage och parkering