Ingen bild på TV4 - arbete pågår

Ingen bild på TV4

Flera hyresgäster, både i Varberg och Kungsbacka, har hört av sig då de inte kunnat se på TV4. Efter kontakt med Mediateknik, som servar våra anläggningar i Varberg, beror problemet på att en omläggning av kanalen har skett för att komma tillrätta med försämrade sändningsförhållande. Mediateknik arbetar för fullt för att uppdatera och har som mål att samtliga anläggningar är i bruk igen till helgen.