Totalt eldningsförbud råder

Totalt eldningsförbud gäller

I samtliga län där där våra hyresgäster bor, råder totalt eldningsförbud, vilket även innefattar grillning på den egna tomten.  Enligt Länstyrelsen kan straffet för att bryta met förbudet leda till böter (eller fängelse om brottet är grovt). 

Läs mer på Länsstyrelsen Halland