Strömlöst i Anneberg

Strömlöst i Anneberg


Enligt nätleverantören är det en kabel som har grävts av och avbrottet berör inte enbart våra lägenheter.  Förhoppningsvis är strömmen tillbaka för lunch. Via nätleverantören Ellevio kan du hålla dig uppdaterad.

Om elapparater inte fungerar efter avbrottet kan det hjälpa att dra ut kontakten och sätta i den igen.