Störningar på det digitala marknätet i Skåne kan förekomma under dagen

Planerat underhåll SVT1, SVT2, SVTB/24, Kunskapskanalen, TV4, Axess och TV6

Tisdagen den 17 oktober genomför Teracom en omfattande frekvensomläggning från sändare i Skåne. Hushåll som tar emot tv med egen antenn via det digitala marknätet påverkas av förändringarna. Under dagen mellan klockan 10 och 18 kommer det vara avbrott och störningar i tv-sändningarna. Samtliga våra kunder är berörda.

Berör alla hushåll med tv från Sydantenn. Teracom AB genomför en frekvensomläggning i marknätet för att frigöra det så kallade 700 MHz-bandet, och för att säkerställa att tittarna ska få samma utbud som idag. Arbetet, som inleddes i mars 2016, innebär att frekvenser för tv-sändningarna i marknätet byts.

DE BOENDE SKA INTE GÖRA EN NY KANALSÖKNING

Vänliga hälsningar
Sydantenn o. Tele AB