Vi bygger nytt

Vår hållbara nybyggnation

Derome Förvaltning är ett expansivt fastighetsbolag och vi har för avsikt att växa, bland annat genom nybyggnation.   

Flerbostadshus i trä minskar klimatpåverkan

Vi svenskar släpper ut ca 54 miljoner ton koldioxid per år. Av dessa kommer ca 20% av belastningen från bostadssektorn. Därför tar Derome Förvaltning ansvar genom att enbart bygga nya områden i så kallad lågenergihusbyggnation. Med detta menas att vi isolerar husen enligt passivhusstandard och väljer de uppvärmningssätt som gör minst avtryck på klimatet och miljön. Detta gör vi för att miljön är en viktig faktor för oss. Vi vill vara med och driva en hållbar utveckling och erbjuda våra hyresgäster ett klimatsmart boende.

Miljömässigt hållbara bostäder

Vi bygger våra flerbostadshus i trä för att minska vår klimatpåverkan. Vårt byggsystem säkerställer god kvalitet och komfort för de boende genom att vi bygger våra hus enligt mycket god energiprestanda och konstruktion. 

I framtiden kommer vi att satsa ytterligare på miljömässigt hållbara bostäder och därför tittar vi på alla typer av energislag, såsom sol och biobränsle. På så vis kan vi på bästa sätt minska fastigheternas behov av energi.

LÄNKAR

Läs om våra nybyggnadsprojekt