Lilleby - provisorisk panna stärker upp

Provisorisk panna stärker upp krånglande panna

Pannan i  Lilleby har krånglat under en längre tid och ska bytas ut under hösten. Fram tills den nya är på plats, kommer en  provisorisk panna stötta upp den befintliga.  Den provisoriska pannan är inrymd i en container jämte panncentralen.