Laxvägen - fasadtvätt och bevattningsförbud

Laxvägen - fasadtvätt och bevattningsförbud

Arbetet med att tvätta fasaderna på Laxvägen i Anneberg har inletts, vilket kan väcka irritation med tanke på vattenbristen. Kungsbacka kommun införde bevattningsförbud innan helgen och för att kunna genomföra det inplanerade arbetet krävdes ett godkännande från kommunen. Ett tillfälligt tillståndhar utfärdats för måndag och tisdag. Därefter kommer arbetet att utföras med vatten som transporterats till området (inte kommunalt dricksvatten från Kungsbacka).