Lägenhetsnummer

Lägenhetsnummer

Vid t.ex. adressändring ställs frågan om vilket lägenhetsnummer bostaden har. Lägenhetsnumret används för att lokalisera vilken lägenhet som avses i en fastighet med trapphus och ibland även loftgång, där gatuadressen är samma för flera bostäder. Har lägenheten en egen specifik adress behövs inget lägenhetsnummer, men nummer 1001 kan användas.

Lägenhetsnumret återfinns på hyreskontraktet (fyrsiffrigt) om kontraktet är från 2010 eller senare, om din lägenhet har samma adress som andra bostäder. Numret kan du även finna på lappen över er hyresgäster som sitter i trapphustavlan.

Länkar

Skatteverket