Lägenhetsbyte

Byta lägenhet

Hyr du av oss idag och vill byta till en annan bostad?

Kanske har familjeförhållandena eller ekonomin ändrats efter att du flyttade in i din bostad. Har du ett förstahandskontrakt finns möjlighet att byta lägenheten mot ett annat boende. Följande villkor ska vara uppfyllda för att ett byte ska godkännas:

  • Ha bott i lägenheten i minst 18 månader.
  • Ha beaktansvärda skäl för bytet.
  • Bytet ska äga rum utan påtaglig olägenhet för Derome Förvaltning.
  • Inga andra skäl ska tala emot bytet.

Villkoren för byten anges i Jordabalken 12 kap 35 §.

Derome Förvaltning förmedlar inga byten. Det är du som hyresgäst som själv måste hitta någon som du vill göra bytet med. Denna person ska godkännas av oss och får inte ha några skulder eller störningsärenden. Personen ska ha en fast inkomst.

Så här går det till

Är du intresserad av att göra ett byte, fyller du i blanketten Ansökan om byte tillsammans med den/de som du önskar byta med. Är det fler än två parter som är involverade i bytet, ska samtliga kontraktsinnehavare ansöka hos respektive hyresvärd. För att tydliggöra byteskedjan, behöver vi en överskådlig plan med uppgifter om hyresvärd och hyresgäst, för varje led i kedjan.

Ansökan ska vara oss tillhanda senast 3 månader innan bytet önskas genomföras. Bifoga arbetsintyg, studiemedelsintyg eller liknade för den/de som du ämnar byta med. Vi behandlar inte ärendet innan samtliga begärda handlingar är inlämnade. Handläggningstiden är ca 1 månad och vi kontaktar dig när ärendet är behandlat och vi har ett besked.

Den som vill byta med dig, godkänner genom bytet lägenheten i det skick som den är vid bytestillfället. Det innebär att den nya hyresgästen inte kan räkna med att lägenheten görs om vid inflytt.

Som regel görs en lägenhetsbesiktning av personal från Derome Förvaltning innan bytet sker.

Kontrakt

När vi har skrivit kontrakt för den nya hyresgästen, sänds det hem till dig, för att du ska kunna kontrollera att inflyttningsdatum överensstämmer med inflyttningsdatum på ditt nya kontrakt. Allt för att du inte ska stå utan bostad.

Värt att veta

Att lämna osanna uppgifter som leder till vårt medgivande av byte eller att byta bostad utan vårt godkännande, är skäl för uppsägning av hyresrrätten. Detsamma gäller även om ersättning för hyresrätten utgår i samband med byte. Det är dessutom olagligt och straffbart enligt hyreslagen.

Tänk på!

Ett krav för att bytet ska godkännas är att vår hyresgäst har bott i sin lägenhet i minst 18 månader och har giltig anledning för bytet (enligt hyreslagen).

HÄR FINNER DU:

Information om byte
Ansökan om byte