Korttids- och rivningskontrakt

Korttids- och rivningskontrakt

I perioder annonserars lägenheter med korttidskontrakt ut. Anledningen är att vi har lägenheter med renoveringsbehov, där hyresgästerna inte kan bo under renoveringen. Lägenheter med korttidskontrakt ska, efter korttidsuthyrningen, användas som ersättningslägenhet till de hyresgäster som får sina lägenheter renoverade. Ett kontrakt med begränsad hyrestid, s.k. korttidskontrakt innebär att man som hyresgäst ska flytta ut efter att den förutbestämda kontraktstiden har löpt ut. Om renoveringen blir framskjuten, kan det bli aktuellt med en förlängning av kontraktet.

Lägenheterna som hyrs ut med s.k. rivningskontrakt, är lägenheter som är planerade att vara med om en omfattande renovering och fram tills dess hyrs ut. De hyrs inte ut med korttidskontrakt, då vi inte har något fastställt utflyttningsdatum klart.

Om du skriver på ett korttids- eller rivningskontrakt behåller du dina poäng i Derome Förvaltnings kö. 

LÄNKAR

Registrera dig i vår kö för hyreslägenheter

Lediga lägenheter