Jour felanmälan

JOUR felanmälan

Vid akuta ärenden, så som

  • stopp i avlopp som du inte själv kan åtgärda
  • sprutande vatten
  • förlorad elförsörjning
  • brand, efter att brandkår kontaktats
  • helt avsaknad av värme eller varmvatten
  • annan fara för fastigheten

ska jouren kontaktas. Ring 0340 - 66 64 74 dygnet runt. Som regel svarar en telefonist som inte är anställd på Derome. Det är därför inte möjligt att lämna information om ärenden som inte är akuta till dem. Ring därför jouren endast när det är akut. Övriga ärenden rings in nästa vardag mellan 09.30 - 11.30 eller registreras via Mina sidor.

FELANMÄLAN

Gör du via att logga in på Mina sidor och välja Felanmälan.

Alternativt ringer du: 
0340-66 64 74 vardagar mellan kl. 09.30 - 11.30