Göingegården - arbete med vattencentralen i eftermiddag

Till hyresgäster på Astrakan-, Brunnsäpplets- och Spartanvägen

I eftermiddag kan vattnet eventuellt försvinna kortare stunder då vi behöver utföra akuta arbeten i fastigheten. Efter avstängningen kan vattnet vara missfärgat, detta försviner om man spolar en stund och detta är helt ofarligt. Vi ber er att ha översseende med eventuella olägenheter som detta medför.