Inflytt

dags att flytta in

När det närmar sig inflyttning är det en del saker som är värdefulla för dig som hyresgäst att känna till.

  • Inflyttning sker från kl. 12.00 den dag hyreskontaktet börjar gälla.
  • Nycklar får du antingen av besiktnigsmannen eller hämtar på Derome Förvaltnings kontor efter överenskommelse.
  • Ev. reklamationer av städning görs till besiktningsman vid övertagandet.

Tillträde

Inflyttning i lägenheten sker tidigast efter klockan 12.00 från och med den dag hyreskontraktet börjar gälla, om inte annat är överenskommet. Infaller detta på en lördag, söndag eller annan helgdag, sker inflytt efter klockan 12.00 första vardagen efter helgen.

Nyckelutlämning

Nycklar får du antingen av besiktnigspersonal eller hämtar på Derome Förvaltnings kontor efter överenskommelse.

Du flyttar in i en ren lägenhet

Om du inte tycker att lägenheten är ordentligt städad när du flyttar in, ska du anmäla det till oss direkt. Besiktningsmannen kommer då att se över städningen och ge sin bedömning. Tycker besiktningsmannen inte att lägenheten är ordentligt städad, får den avflyttade hyresgästen komma tillbaka och slutföra städningen. Altenativt anlitar vi en städfirma och debiterar den avflyttande hyresgästen.

Du glömmer väl inte...

Adressändring
För att din post ska komma till din nya adress är det viktigt att du gör en flyttanmälan i god tid före flytten. Information om detta hittar du på www.adressandring.se. Läs mer om lägenhetsnummer.

Flytt av el och telefon
När du flyttar ska du teckna ett elabonnemang på den nya adressen (gäller inte för de lägenheter där Derome Förvaltning står för abonnemangen). Som regel ger ett aktivt val av elabonnemang ett lägre pris.

Kontakta dina telefon- och internetleverantörer för information om vad som gäller för dina abonnemang vid en flytt.

Trygghet
En hemförsäkring skapar trygghet. Inbrott, brand eller översvämning kan drabba vem som helst. Du kan t.ex. bli ersättningsskyldig om din tvättmaskin börjar läcka och vattnet skadar lägenheten eller grannes egendom. Då är det bra att ha en hemförsäkring.


Kontaktinformation

Besiktningspersonal

Hyresadministration