Hyresgäst

DATASKYDDSLAGEN GDPR

- för dig som som hyresgäst

De uppgifter som vi registrerar och behandlar behövs för att kunna erbjuda dig som hyresgäst en trygg och bekväm boendemiljö. Uppgifterna har till största del lämnats av dig själv, så som namn, personnummer, telefonnummer, e-postadress och kontonummer om du nyttjar autogirotjänsten.  

Vi behandlar också uppgifter som du själv inte har lämnat. Det kan handla om information om nycklar, handikappanpassning och tillval i lägenheten.

Uppgifter lämnas vidare till tredje part om det är nödvändigt för att uppfylla vårt åtagande som hyresvärd. Det innebär att personuppgifter kan komma att lämnas till entreprenörer t.ex. i samband med renoveringar och fel i fastigheten, till Bankgirocentralen inför autogirodragning och till inkassobolag vid obetald hyra, för att nämna några.  

Som registrerad hos Derome Förvaltning har du rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga. Om du använder dig av Mina sidor görs ändringen enklast där. I annat fall kontaktar du hyresadministrationen. Du har också rätt att veta hur dina personuppgifter används i vår verksamhet och vilka uppgifter vi behandlar. 

Om du anser att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med vad GDPR säger, har du rätt att vända dig till Datainspektionen för att lämna klagomål. 

LÄNKAR

Datainspektionen