GDPR

 

NY DATASKYDDSFÖRORNING 

I Sverige har vi lagar som styr hur företag och organisationer får hantera personuppgifter, allt för att skydda ditt privatliv och din personliga integritet. Den 25 maj 2018 kommer den gamla personuppgiftslagen (PUL) ersättas med en ny lag, förkortad GDPR (General Data Protection Regulation). 

Det finns flera situationer som kräver att vi som hyresvärd hanterar personuppgifter och som kund till oss ska du kunna känna dig trygg med att vi endast behandlar de uppgifter som är direkt kopplade till vår roll som hyresvärd och som behövs för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund.  

Som kund hos Derome Förvaltning ska du kunna lita på att vi skyddar din integritet genom att vi:

 • lagrar personuppgifter på ett säkert sätt
 • raderar information som vi inte längre har behov av
 • endast använder informationen till berättigade ändamål
 • inte säljer information vidare till tredje part

Hur får vi tillgång till informationen?
De personuppgifter som vi har sparade har främst lämnats i samband med:

 • registrering till vår kö
 • besök på Mina sidor 
 • inför att kontrakt skrivs
 • intresseanmälan för ledigt objekt 
 • att en felanmälan gjorts
 • att hyreskontrakt sagts upp

Dina uppgifter sparas så länge som du har en kundrelation med oss, d.v.s. från det att du registrerar dig som sökande eller medsökande tills dess att ditt hyresavtal upphör eller gällande lagstiftning kräver. Kontinuerligt raderas den information som inte längre är relevant för ändamålet som den registrerades för. Efter att ett kontrakt upphör sparas uppgifter om ev. skulder till dess skulderna är betalda. 

Läs mer om varför vi använder personuppgifter gällande dig som: 

Dina rättigheter
Som registrerad hos Derome Förvaltning, antingen som sökande eller hyresgäst, har du rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga. Om du använder dig av Mina sidor görs ändringen enklast där. I annat fall kontaktar du hyresadministrationen. Du har också rätt att veta hur dina personuppgifter används i vår verksamhet och vilka uppgifter vi behandlar. 

Om du anser att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med vad GDPR säger, har du rätt att vända dig till Datainspektionen för att lämna klagomål. 

På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer om GDPR.

PERSONUPPGIFT - VAD ÄR DET?

En personuppgift är information som går att koppla direkt eller spåra till en levande person, så som exempelvis:

 • namn 
 • personnummer 
 • adress