Fortfarande ingen bild på TV4?

ingen bild på TV4?

I början av december ändrade TV4 sin sändning för att komma tillrätta med försämrade sändningsförhållande och många av våra hyresgäster var därför utan TV4.

Om du fortfarande saknar kanalen, beror det förmodligen på att du har tagit emot tv-signalen analogt. Det analoga systemet är föråldrat och underhålls inte längre och efterhand kommer samtliga kanaler att försvinna. För att kunna ta emot tv-signal krävs då en digital mottagare eller att tv-apparaten kopplas till fibernätet, om sådant finns i fastigheten. Utrustning finns att köpa i elektronikaffärer.