Förråd, garage och p-platser

Förråd, garage och parkeringsplatser

Genom Derome Förvaltning kan du hyra förråd, garage och parkeringsplatser (med undantag för Snöstorp, se nedan). Dessa förmedlas via separata köer som inte är kopplade till vårt hyressystem. Om du är intresserad av att hyra förråd, garage och parkeringsplatser kontakta hyresadministrationen

Securitas sköter uthyrningen av parkeringsplatserna i Snöstorp. Via länken kan du, som hyresgäst i området, bl.a. upprätta parkeringstillstånd och ändra fordon på tillståndet. Där återfinns även kontraktinformation till Securitas. Vid upprättande av tillstånd ska lägenhetsnummer uppges, det är det nummer som återfinns längs upp till höger på lägenhetskontraktet och hos oss kallas objektnummer

Länkar

Här finns våra*:
förråd
garage
parkeringsplatser
*det mesta är uthyrt

Skaffa parkeringstillstånd via Securitas i:
Snöstorp

uppsägningsblankett