Förråd, garage och p-platser

Förråd, garage och parkeringsplatser

Genom Derome Förvaltning kan du hyra förråd, garage och parkeringsplatser. Dessa förmedlas via separata köer som inte är kopplade till vårt hyressystem.  Om du är intresserad av att hyra förråd, garage och parkeringsplatser kontakta
hyresadministrationen.

 

 

Här finner du information om var vi har förråd, garage och parkeringsplatser till uthyrning:

uppsägningsblankett