Brandvarnare

Brandvarnare

Brandvarnare ska finnas i lägenheten och som hyresgäst ansvar man för att informera Derome Förvaltnings felanmälan om den saknas eller inte fungerar som den ska.

Tips och skötselråd

Kontrollera med jämna mellanrum att brandvarnaren fungerar. Har du varit hemifrån mer än 1 vecka, bör brandvarnaren testas vid hemkomst. Testning kan göras på två sätt, dels genom att trycka på testknappen under några sekunder, dels genom att hålla ett nysläckt ljus eller tändsticka under brandvarnaren, så att röken når den. Brandvarnaren börjar att pipa om den fungerar.  Om ingen signal erhålls ska batteriet kontrolleras.

Underhåll

Byt batteri och rengör brandvarnaren minst en gång om året, förslagsvis vid första advent. Rengör brandvarnaren genom att dammsuga den noggrant. Utvändigt kan brandvarnaren lämpligen torkas av med hjälp av handdiskmedel och fuktig trasa. Ha alltid extra batterier hemma.

Brandvarnaren piper

Om brandvarnaren börjar pipa ska man alltid kontrollera om det brinner.

Om det brinner:
1. Rädda och/eller varna de som är i fara.
2. Larma räddningstjänsten genom att ringa 112.
3. Släck branden om det är möjligt.
4. Stäng dörrar och fönster, så att brand och rökspridning begränsas och går långsammare.
5. Sätt dig själv i säkerhet,(välj säkraste vägen ut).
6. Gå aldrig tillbaka in i huset.
7. Möt räddningskåren och berätta var det brinner.

Om det inte brinner:
1. Undersök vad som orsakat larmet, t.ex. matlagning, rökning etc.
2. Kontrollera batteriet.
3. Kontrollera om det är något fel på brandvarnaren.

Minimera brandrisken

• Se till att tändstickor förvaras utom räckhåll för barn.
• Lämna aldrig levande ljus utan uppsikt.
• Töm aldrig askkoppar i soppåsen om det fortfarande glöder.
• Gå aldrig och lägg er under tiden något står på spisen för tillagning.
• Släck ljus och lampor (även bordslampor som ramlar ner i t.ex. en soffa kan orsaka brand, det har hänt att husdjur vält ner lampor) om bostaden lämnas.
• Om en armatur med lysrör eller lysrörslampa, som blinkar och inte vill tända sig, eller som har svagt glödande ljus. Stäng av strömbrytaren omgående, i annat fall blir sockeln på lamporna och ändarna på lysröret överhettade. Byt lampa/lysrör och glimtändare innan lampan tänds igen.

AvSaknad av brandvarnare

Kontakta felanmälan om du saknar brandvarnare eller om den inte fungerar!