Brandskydd

Skydda dig och dina grannar mot brand

Att förebygga bränder är oerhört viktigt för oss på Derome Förvaltning. Därför arbetar vi aktivt med det systematiska brandskyddsarbetet, men vi behöver hjälp av dig som hyresgäst. Här följer några tips som är till stor hjälp för att undvika brand.

Brandvarnare

Brandvarnare ska finnas i alla Derome Förvaltnings lägenheter och om den saknas eller inte fungerar ska en felanmälan göras. Läs mer om brandvarnare.

Ställ inget brännbart i trapphus och källargångar

Trapphuset ska kunna användas som utrymningsväg vid t.ex. en brand och måste därför vara fri från onödiga hinder. En brand i trapphuset kan därför vara förödande och av den anledningen ska det hållas fritt från brännbart material så som t ex barnvagnar, dörrmattor, soppåsar, tidningar och kartonger. Detta gäller även för källargångar och t.ex. cyklar, mopeder och motorcyklar får inte parkeras där. Tänk också på att räddningstjänst ska kunna ta sig ända fram till lägenhetsdörrarna med bår.

Håll dörrar till vind, källare och garage låsta

För att minska risken för anlagda bränder, uppmanas du att alltid hålla dörrar till vind, källare och garage låsta.

Stäng in branden

Om det brinner i din lägenhet ska du ta dig ut och stänga ordentligt till lägenheten för att förhindra att branden sprider sig. Brinner det i trapphuset ska du stanna kvar inne i lägenheten och hålla dörren till trapphuset stängd. Larma 112. Gå inte ut i det rökfyllda trapphuset. Räddningstjänsten hjälper dig ut från lägenheten.

Minimera brandrisken

• Se till att tändstickor och tändare förvaras utom räckhåll för barn.
• Lämna aldrig levande ljus utan uppsikt.
• Töm aldrig askkoppar i soppåsen om det fortfarande glöder.
• Gå aldrig och lägg dig under tiden något står på spisen för tillagning.
• Släck ljus och lampor (även bordslampor som ramlar ner i t.ex. en soffa kan orsaka brand, det har hänt att husdjur vält ner lampor) om bostaden lämnas.
• Om du har en armatur med lysrör eller lysrörslampa, som blinkar och inte vill tända sig, eller som har svagt glödande ljus, stäng då av strömbrytaren omgående. I annat fall blir sockeln på lamporna och ändarna på lysröret överhettade. Byt lampa/lysrör och glimtändare.

LÄNKAR

Brandvarnare

Räddningstjänsten - tips & råd


Kom-ihåg

Om olyckan skulle vara framme och det brinner i bostaden, är det hyresgästens hemförsäkring som ska nyttjas vid skador på bohaget och kostnader för ev. ersättningsboende. Är hyresgästen ansvarig för att branden startade, ska försäkringen också täcka skadorna på fastigheten. Saknas giltig försäkring blir hyresgästen betalningsansvarig, vilket kan bli mycket kostsamt.