Borgmästaregatan 21-23 - krångel med värmesystemet

Krånglande värmesystem på Borgmästaregatan 21-23

Värmesystemets reglercentral krånglar och ev. kan det påverka tillgången på värme och även varmvatten. Felsökning pågår.