Besiktningspersonal

Besiktningspersonal

Besiktningspersonalen ansvarar för att besiktiga våra lägenheter vid byte av hyresgäster. De bedömer också om en lägenhet är i behov av renovering och om det är möjligt att göra tillval. Lättast når du David eller Mattias genom att maila dem annars har dem telefontid mellan 7.00-9.00 alla dagar samt 15.15-16.00 på måndagar och onsdagar.
All information till dem finner du till höger.

David och Mattias besiktigar alla våra lägenheter utom i Malmö där vi tar in Riksbyggen. För att nå dem, ring 0702-34 64 77. 

Kontaktinformation

David Bengtsson
0346-45 66 31
Maila:
David Bengtsson

Mattias Johansson
0340-58 56 92
Maila:
Mattias Johansson


Malmö
Riksbyggen
0702-34 64 77