Avstängd parkering Västra Vallgatan 13

Avstängd parkering Västra Vallgatan 13

Torsdag vecka 33 kommer grusparkeringen bakom huset på Västra Vallgatan 13 att stängas av p.g.a. att Varberg Energi ska utföra arbete på platsen. Parkeringsplatsen beräknas vara avstängd under ca 2 veckors tid.