Avfallskort

Återvinningskort i Varberg

Med start den 18 november inför Vivab återvinningskort för lämning av avfall på återvinningsstationerna i Varbergs kommun.

Eftersom grovavfall, så som wellpappkartonger och möbler m.m. inte får lämnas i fastighetens soprum, kan även du som hyresgäst behöva ett kort. Farligt avfall, elektronik och prylar som lämnas till återbruk, kan lämnas utan att besöket registreras.

Kortet, som är en värdehandling, fungerar som din nyckel för att komma in på återvinningsstationen. Som hyresgäst har du 6 besök/år, för ytterligare besök debiteras du i dagsläget 250 kr/besök. Om kortet kommer bort ska du anmäla förlusten till oss. Ett nytt kort kostar 125 kr (enligt Vivabs taxa).

Återvinningskorten kvitteras ut på Stålgatan 7, mån-tors 13-15. Om du skickar bud, ska budet kunna legitimera sig och ha en fullmakt från dig. Du behöver inte stressa med att kvittera ut kortet. Det förvaras hos oss till dess att du behöver det.

Vivabs webbplats finns svar på flertalet frågor som man som hyresgäst kan tänkas undra över. 

länkar

Information från Vivab gällande återvinningskortet:

allmänt
specifikt för hyresgäster