Autogiro

 

Betala med autogiro

Genom att anmäla dig till vår autogirotjänst ser vi till att dina betalningar till oss utförs automatiskt på förfallodagen. Det enda du behöver göra är att se till att det finns pengar på ditt konto. Autogiro är en trygg och säker tjänst. Pappersavier skickas ut till dig om avin avviker, exempelvis vid hyreshöjning, nyckelbeställning eller vid en standardhöjning. Inga pengar dras från kontot utan att du vet om det. Via din bank har du möjlighet att stoppa utbetalningen om något inte stämmer.

När du är ansluten till autogiro behöver du inte oroa dig för du ska glömma eller på annat sätt missa att betala en räkning. Och du behöver inte fylla i och posta några blanketter varje gång du ska betala. Istället ser vi till att betalningen alltid utförs på rätt dag. Varken för tidigt eller för sent. Du behåller därmed dina pengar på ditt eget konto så länge som möjligt, vilket innebär att du kan tillgodogöra dig ränta. Dessutom riskerar du ingen dröjsmålsränta eller förseningsavgift. Autogiro är gratis för dig som hyresgäst.

Anmälan

För att anmäla dig, kontakta oss på 0340-66 64 31 så skickar vi en autogiroanmälan till dig, eller skriver du ut en ansökan. Ansökan fylls i och returneras till oss. Det är viktigt att du uppger vilket av våra bolag det är som får dra pengar (information återfinns på hyresavin). Om du t.ex. hyr bostad av ett bolag och garageplats av ett annat, ska ansökan göras till båda bolagen. När allt har godkänts hos bankgirocentralen skickar vi en bekräftelse till dig med information om när din hyra börjar dras automatiskt.

Märk kuvertet med Emma eller Nina och sänd ansökan till:
Derome Förvaltning AB
Stålgatan 7
432 32  VARBERG

Länk

Autogiromedgivande