Andrahandsuthyrning

Hyra ut i andra hand

Som krav för att du ska få hyra ut bostaden i andra hand är att du har bott i din lägenhet i minst 18 månader, har giltiga skäl till uthyrning enligt hyreslagen, och att uthyrningstiden ska överstiga 6 månader. När du har hittat någon som vill hyra din lägenhet i andra hand, fyller du i en ansökan om andrahandsuthyrning och skickar in till oss. Därefter tar vi ställning till ansökan. Andrahandshyresgästen ska godkännas både av dig och av oss.

Kontrakt

När vi har godkänt andrahandsuthyrningen, ska du och din andrahandshyresgäst upprätta ett kontrakt mellan er. Sänd in en kopia på kontraktet till oss. Därefter  skickar vi ett skriftligt godkännande till dig, tillsammans med en fullmakt som ska returneras påskriven till oss.

Godkännande för andrahandsuthyrning lämnas för 1 år i taget. Observera att det är dina skäl för uthyrning som beaktas. En andrahandshyresgästs behov av bostad påverkar inte vårt beslut.

Det är du som hyresgäst som ansvarar för lägenheten

När du hyr ut din lägenhet är det viktigt att veta att det är du som förstahandshyresgäst som har allt ansvar för lägenheten gentemot oss som hyresvärd. Detta gäller betalning av hyra, skötsel av lägenheten och eventuella störningar gentemot grannar m.m.

Uppsägning

Bestämmer du dig för att inte flytta tillbaka till lägenheten efter att andrahandsuthyrningen upphör, ska lägenheten sägas upp 3 månader innan avtalet med din andrahandshyresgäst upphör. Andrahandshyresgästen har inte förtur till lägenheten, utan behöver stå i kö som alla andra för att erbjudas ett tillsvidarekontrakt på lägenheten.

Otillåten uthyrning

Om vi upptäcker att en lägenhet är uthyrd i andra hand utan vårt medgivande, sägs hyresavtalet upp och lägenhetsinnehavaren fråntas sin nyttjanderätt. Otillåten andrahandsuthyrning visar att lägenhetsinnehavaren inte behöver lägenheten, och det är enligt hyreslagen skäl för vräkning.

vi behöver ha:

  • ansökan minst 2 månader innan andrahandshyresgästen får lov att flytta in.
  • påskrivet andrahandskontrakt  minst 1 månad före kontraktet börjar gälla.

Viktigt att veta

Det är ert gemensamma ansvar att se till att det finns en gällande hemförsäkring. Ett tips är att ha ett skriftligt avtal om vad som gäller.


LÄNKAR:

Ansökan andrahandsuthyrning