8 mars kan varmvattnet vara borta kortare stunder på Göingegården

Till hyresgästerna på Astrakanvägen 1-39 och Brunnsäpplets väg 33-47

8 mars kan varmvattnet eventuellt försvinna kortare stunder då vi behöver utföra arbeten i fastigheten. Vi ber er att ha översseende med eventuella olägenheter som detta medför.