Brand på Brunnsbergsvägen i Varberg

Brand på Brunnsbergsvägen i Varberg

Under natten mot lördag utbröt en brand i Derome Förvaltnings fastighet på Brunnsbergsvägen 4-8

Onsdag 1 augusti
Informationsmöte hölls för boende på Brunnsbergsvägen 4-8 och deltog gjorde representanter från Länsförsäkringar, Borås Brandsanering och Derome Förvaltning. Under mötet meddelades bl.a.:

De lägenheter på Brunnsbergsvägen 8 som är oskadda, kommer att besiktigas tisdagen den 7/8 och berörda hyresgäster är underrättade om när återflyttning kan ske. Först om ca två månader kan besked ges vad som gäller för de övriga lägenheterna i trappuppgången. Redan nu ser vi dock att flera lägenheter har mycket stora skador. 

Information om rivningsarbetet på 4:an och 6:an finns i högerkolumnen.

Måndag 30 juli
Flyttlådor finns i fastigheten på 8:an för er som önskar ta med saker som inte ska magasineras. Om lådorna tar slut eller om du behöver komma i kontakt med brandsanerarna för att komma in i fastigheten ring 010-16 12 011 eller 010-16 12 027. 

Tordag 25 juli
Brevlådor finns uppsatta utanför entrén till 8:an. Post till tidigare boende på 4:an och 6:an förvaras hos Postens Företagscenter på Hammervägen 6 och kan hämtas ut där.

Onsdag 24 juli
"Rökätarna" som funnits i trapphus och källare på Brunnsbergsvägen 10 tas bort. Enligt saneraren ska fönster och dörrar hållas stängda eftersom den röklukt som nu finns kommer utifrån, från rivningsmassorna. 

Tisdag 
Vid lukt i lägenhet på Brunnsbergsvägen 10, kontakta Deromes växel på 0340-66 64 30.

Måndag 23 juli
Polisen inleder den tekniska undersökningen och vid frågor kan du som hyresgäst kontakta Jan Niklasson via 114 14. Restvärdeledare Mattias Hägerling når du på 0707-45 15 27.

Söndag 22 juli, 12:00
Släckningsarbetet i fastigheten är nu avslutat och Räddningstjänsten kommer lämna platsen. Efterbevakning kommer att göras av Räddningstjänsten och pågår under hela dagen. 

Brunnsbergsvägen 4-6 är avspärrad av polisen i väntan på teknisk undersökning av brandplatsen. 

Brunnsbergsvägen 8 är inhägnad och saneringsarbete kommer att påbörjas under dagen. Idag söndag kl. 14.00, är det möjligt att tillsammans med restvärdesledare och saneringsföretag göra ett kortare besök i lägenheten. OBS! Ta med egen lägenhetsnyckel för tillträdet till lägenheten. 

Brunnsbergsvägen 10 är sedan igår återinflyttad.

Lördag 21 juli
Släckningsarbete pågår fortfarande i fastigheten. I nuläget är det oklart när branden kommer vara släckt. 

Eftersom stora delar av fastigheten inte kommer att vara bebolig den närmsta tiden är det viktigt att du som hyresgäst omedelbart kontaktar ditt försäkringsbolag för att göra en skadeanmälan och för att eventuellt ordna med tillfälligt boende om behov finns.

När släckningsarbetet är klart kommer Polisen att spärra av delar av fastigheten för teknisk undersökning. Det innebär att varken du som hyresgäst eller Derome Förvaltning har tillgång till denna del av fastigheten innan undersökningen är avslutad.

Övriga delar av fastigheten kommer att skadebesiktigas av Derome Förvaltning tillsammans med restvärdesledare och saneringsföretag (Brandsanering i Borås). Därefter kan Derome Förvaltning ge besked om vilka lägenheter där återinflytt är möjlig. Personlig kontakt kommer att tas med respektive hyresgäst per telefon.

Information kommer att förmedlas här och via sms och mail till dig som hyresgäst. Om du är osäker på om vi på Derome Förvaltning har rätt kontaktinformation till dig, vänligen ring vår jour på 0340-66 64 74. 

Senaste uppdateringen:

Information sänds som regel till berörda via sms eller mail, men viss information återfinns i texten till vänster.

 

Viktigt!

Rivning av Brunnsbergsvägen 4-6 påbörjas på måndag, den 6/8 och beräknas pågå knappt två veckor. Arbetet kommer säkerligen att både sprida lukt, väsnas och smutsa ner. För att undvika onödigt obehag rekommenderas att fönster och dörrar hålls stängda under tiden arbetet är igång.