Hjälp oss och miljön - sortera

Hjälp miljön - sortera

På Derome Förvaltning arbetar vi aktivt för att minska vår påverkan på miljön. Som en följd av det strävar vi mot att det i nära anslutning till våra lägenheter ska gå att bli av med återvinningsbart material från hushållet. Men miljön blir inte hjälpt av det om inte ni hyresgäster är beredda på att sortera avfallet. Vi behöver med andra ord hjälp från er hyresgäster!

Förmodligen är det mycket som inte återvinns p.g.a att man tycker att det går åt både tid och mycket vatten på att rengöra förpackningen och att det då är smidigare att slänga den bland hushållssoporna. Enligt Förpacknings- och tidningsinsamlingen är det inte nödvändigt att rendiska förpackningarna. Det behöver du bara göra om du är orolig för lukten. Förpackningarna ska dock vara helt tömda och detta är extra vktigt ifall de har innehållit farliga ämnen.

Innehåller förpackningen olika material ska den sorteras efter det material som uppskattningsvis väger mest. Går det att dela upp förpackningen utifrån de olika materialen är det det bästa.

Tycker du att det är svårt att veta hur och vad som ska återvinnas? Via länken till höger kommer du till Förpacknings- och tidningsinsamlingen sorteringsguide som kan ge bra hjälp.

Länkar

sorteringsguide