Projekt på G

Projekt på gång

Derome Förvaltning är ett expansivt fastighetsbolag och vi har för avsikt att växa under kommande år, bl.a. genom nybyggnation.  Då behovet av bostäder är stort och hyresrätten är en efterfrågad boendeform, vill vi vara med och möta behoven genom ny- och ombyggnation av hyresrätter i attraktiva lägen.

Vårt expansionsområde är i första hand på sträckan mellan Göteborg och Malmö och det är också här vi idag har vårt största bestånd.

 

LÄNKAR

Nybyggnation